Olli-Pekka Mehtonen
Villa Keisarinharju
Arte & Psyke


Villa Keisarinharju on funkkistalo
Längelmäveden rannassa, joka kuuluu Kaivannon
psykiatriselle sairaalalle. Ajatus taidenäyttelyiden pitämisestä Villassa
syntyi vuonna 2004 kun olin nähnyt mentaaleja Timo-Olavi Jalkasen teoksia
taidenäyttelyssä. Mietin sitä, kuinka hektisen ja sirpaleisen nykymaailman keskellä
hiljainen luonto ja taide voivat toimia voimakkaina mielen tasapainoittajina ja tervehdyttäjinä.

Ensimmäisen  taidenäyttely Villa Keisarinharjussa toteutui vuonna 2004 Arte & Psyke -teemalla.
2005 vuorossa oli Ars Mentalis -teema ja 2006 Harmonia -teema. Jokaisessa näyttelyssä mielen ja
taiteen yhteys on painottunut voimakkaasti. Esillä on ollut yhdeksän taiteilijan teoksia. Jokaisessa näytte-
lyssä on esitetty myös teemaan sopivaa klassista musiikkia.

Kaivannon sairaalan ja Villan edessä aukeava luonnonkaunis Längelmäveden ranta on sairaalan potilaille ja
henkilökunnalle tärkeä elementti. Yhdessä Villassa esillä olevan mentaalin taiteen kanssa syntyy vahva miel-
tä tasapainoittava ja eheyttävä kokonaisuus.

Kaivannon sairaala on innovatiivinen, itsenäinen psykiatrian yksikkö, joka pystyy nopeasti soveltamaan eri
toimintamalleja. Päihdepsykiatria ja  normaalielämään palauttava toiminta ovat esimerkkejä toiminnas-
tamme.
.
Villan taidenäyttelytapaamisissa on pidetty myös keskustelufoorumeja kulttuuri- ja yhteiskuntavai-
kuttajien välillä. Teemana on ollut alueellisen yhteisöllisyyden, terveyden ja hyvinvoinnin
yhteys taiteeseen ja kulttuuriin. Sosiaalinen taiteen kokeminen yhdistää.

 Arte & Psyke diptyykki toimii symbolina sairaalamme toiminnasta.
Teosparissa kuvastuu voimakkaasti mentaalisuus,  jota jokai-
nen Villassa pidetty taidenäyttely on pitänyt sisällään.


Arte & Psyke diptyykki
Timo-Olavi Jalkanen 2004

"Ihminen on joskus kuin lehti sumuisen järven pinnalla, ilman suuntaa
tai
kiintopistettä, tuulen vietävänä. Sumun keskeltä löydetyt äänettömät
merimerkit opastavat väylälle, jota pitkin voi löytää takaisin kotiin."


Pirkanmaan taidetoimikunta myönsi Kaivannon sairaalalle kulttuurityön
kunniamaininnan Villa Keisarinharjun näyttelytoiminnasta. Tiedote tässä.