Timo-Olavi Jalkanen
taidetta -- art

A R S   M E N T A L I S  
My minimalistic works are mirrors to the mind of the spectator     
Minimalistiset teokseni toimivat peileinä katsojan omaan mieleen    
Mina minimalistiska verk återspeglas i åskådarens sinne.    
Timo-Olavi Jalkanen Original Art Works from
                  Finland
Finnish Artist, photoartist, Finnish Art, Photoart, Watercolor art, Art from Finland, Contemporary Artist, Modern Art, Minimalism
Said by art and the artist: Romantic artist of the 3rd millenium. Mental minimalism. Modern realistic art. Modern, contemporary artworks in finland
Suomalainen taiteilija, valokuvataiteilija, Suomalaista taidetta, valokuvataidetta, akvarelleja, modernia taidetta, minimalisti
Kuvauksia: Kolmannen vuosituhannen kansallisromantikko. Mentaalia minimalismiä. Modernia realismia. Modernia, tämänpäivän suomalaista taidetta.

 


Timo-Olavi Jalkanen
press photographer / photojournalist / journalist / writer
lehtikuvaaja / valokuvajournalisti / toimittaja / kirjoittaja

Lehdet banner

Finnish photographer, press photographer in Finland, freelance photogrpher & journalist, writer  -- Timo-Olavi Jalkanen
Valokuvaaja, lehtikuvaaja, freelance-valokuvaaja, freelance-toimittaja, teollisuustoimittaja, taloustoimittaja, kulttuuritoimittaja, TV-toimittaja